Kierrätysinfo 2017-08-09T07:29:24+00:00

Kierrätysinfo

Hedengrenin ympäristöpolitiikka

Ympäristöohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on noudattaa kansainvälisen ISO 14001-ympäristöstandardin mukaista ympäristöjärjestelmää, jonka avulla Hedengren takaa jatkuvan ympäristötoimenpiteiden kehittämisen.

Tavoitteenamme on ympäristökuormituksen minimointi kaikissa toiminnoissa ja jatkuva ympäristöasioiden hoidon parantaminen.

Ympäristöjohtaminen on yrityksessämme kokonaisvaltainen ajattelutapa, joka on sulautunut laatu- ja tulosjohtamisen kanssa yhdeksi johtamistavaksi. Näin ympäristötekijät ovat soveltuvuuden, saatavuuden ja kustannusten ohella yhtenä päätöksentekokriteerinä eri vaihtoehtoja tarkasteltaessa.

Ympäristön systemaattinen parantaminen ja huomioon ottaminen saavutetaan luomalla ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tavoitteineen ja ohjelmineen, joka vuosittain tarkastetaan.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita ja määräyksiä sekä seuraamme niiden kehitystä.

Minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset:

  • Vähentämällä jätteen määrää
  • Kehittämällä ja lisäämällä kierrätystä
  • Hyödyntämällä kierrätettyä materiaalia
  • Säästämällä energiaa
  • Vähentämällä veden kulutusta
  • Optimoimalla jakelua
  • Arvioimalla ympäristötoimintaamme säännöllisesti.