LL-Tele: Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät 2016-03-20T10:15:08+00:00

LL-Tele

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät

Kulunvalvonnan tehtävänä on helpottaa kiinteistöissä tapahtuvaa luonnollista liikkumista. Kulunvalvonnan avulla ohjataan, seurataan ja rajoitetaan henkilöiden kulkua ja tarvittaessa jälkikäteen tarkastellaan raportoinnista kulkutapahtumia.

Työajanseuranta mahdollistaa henkilöstön joustavan työskentelyn ja sen, että käytetty työaika voidaan kohdistaa oikein. Tallennettuja tietoja voidaan tarvittaessa siirtää muihin henkilöstöhallinnan tarpeisiin kuten esim. palkanlaskennan käyttöön.

Hedsam on laadukas, kotimainen kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä, jonka monipuoliset ominaisuudet huolehtivat organisaatiosi turvallisuudesta ja ajanhallinnasta, sekä näihin liittyvien tietojen tallennuksesta ja välityksestä. Järjestelmä on integroitavissa HHL+ -järjestelmiin, Prodex FIREscape –paloilmoitin- ja turvavalaistusjärjestelmiin sekä kameravalvonnan toteutuksiin.