Den 15 april 2013 tar Hedengren koncernen i bruk ett elektroniskt system för fakturacirkulation. För att effektivera hanteringen av fakturor ber vi Er att i fortsättningen sända våra fakturor som nätfakturor.

Vår nätfakturaadress:
Oy Hedengren Security Ab EDI 003708087534

Vår nätfakturaoperatör:
Basware Abp BAWCFI22

Övriga Hedengren företags fakturaadresser.

Beställarens namn och beställningsnummer bör alltid finnas som referens på fakturorna.

Leverantörer som inte har möjlighet att skicka nätfakturor kan skriva in fakturor, bifoga bilagor och skicka fakturor i elektronisk form i leverantörsportalen. Portalens adress är http://bsp.basware.com och användningen är kostnadsfri för leverantörer.

Om ni inte har möjlighet att sända nätfakturor, ber vi er att skicka per e-post: eoffice@hedengren.fi (som PDF)

eller att skicka pappersfakturor till följande adress:

Oy Hedengren Security Ab
Inköpsfakturor
PB 110
00201 HELSINGFORS

Mer information om fakturering: eoffice@hedengren.fi

2013-12-19T11:00:15+00:00 April 15, 2013 |