Service: Information om återvinning 2017-08-09T07:29:24+00:00

Hedengren Service

Information om återvinning

Hedengrens miljöpolitik

Ett av de viktigaste målen i miljöprogrammet är att följa ett miljösystem enligt den internationella ISO 14001-standarden. På detta sätt garanterar Hedengren kontinuerlig utveckling av åtgärder som berör miljön.

Vårt mål är att minska belastningen på miljön i hela vår verksamhet samt att ständigt förbättra vårt arbete i miljöfrågor.

I vårt företag utgör miljöledning ett helhetsinriktat tänkesätt som smält samman med kvalitets- och resultatstyrningen till en enhetlig ledarskapspraxis. Därför utgör även miljöfaktorerna vid sidan av tillämplighet, tillgång och kostnader ett kriterium vid beslutsfattandet då olika alternativ prövas.

En systematisk förbättring och hänsynstagande av miljön uppnås genom att skapa ett kontrollsystem för miljöfrågor med målsättningar och program som granskas årligen.

Vi följer lagstadgade förpliktelser och bestämmelser och iakttar deras utveckling.