Servicepriser 2017-08-09T07:29:24+00:00

Hedengren Service

Servicepriser

Hedengren Services huvudsakliga grund för debitering är tid, material och reservdelar som används för arbetet.

Timdebiteringen varierar enligt hur krävande arbetet är och vilken utrustning som behövs.
Kostnadsförslag/granskningar är alltid debiterbara, och debiteringen för kostnadsförslag motsvarar arbetets omfattning. Om service på apparaten emellertid utförs hos oss ingår kostnadsförslaget i arbetet och debiteras inte separat. Om man önskar få kostnadsförslaget skriftligen är debiteringen prestationsbaserad.

Servicepriserna inkluderar inte kostnader för leverans eller frakt från eller till service.

Priser för reparation och service 1.1.2013-

Timdebiteringar, enligt produkttyp/uppgift:

   Moms 0 %
eur
Moms 24 %
eur
Videobandspelare och -kameror, CD-växlare, digitala videoapparater och audioapparater, DVD-spelare 63,71 79,00
Tv-apparater och LCD-skärmar 66,13 82,00
Digitalboxar och hifi-apparater 59,68 74,00
Tv- och inbrottslarm, personsökare, mätinstrument, säkerhetstelefoner och videospelare 87,90 109,00
Professionell video och audio, dataapparater och -skärmar, projektorer 87,90 109,00
Hushållsmaskiner och dammsugare 54,03 67,00
Industrielektronik 63,71 79,00

Prestationsbaserad debitering:

 Moms 0 %
eur
Moms 24 %
eur
Små servicearbeten och kostnadsförslag 40,32 50,00
Skriftliga kostnadsförslag (t.ex. försäkringsbolag) 54,03 67,00

Kostnadsförslag/granskningar debiteras med halva summan av timdebiteringen för respektive produktgrupp. Debitering verkställs om apparaten inte lämnas in för service/reparation.