Oy Hedengren Security Ab har förnyat sina hemsidor för att kunna betjäna kunderna ännu bättre. De nya sidorna öppnades 21.1.2013. Med de nya sidorna strävar Hedengren Security att förbättra sin kommunikation, underlätta att hitta information samt att betjäna sina kunder på ett modernt sätt. Förnyelsen är en del av hela Hedengren koncernens större uppdatering av nättjänster.

Det breda och mångsidiga sortimentet av säkerhetsprodukter i vår nätbutik är synligt framme. De av Hedengren Security utvecklade säkerhetssystemen som är grunden till vårt produktsortiment är presenterade på framsidan. Aktuella företags- och produktnyheter är väl framme. Tidigare information är tillgänglig per månad och ämne. Kontaktuppgifterna är samlade mångsidigare än förut för att betjäna våra intressenter och för att styra kontakten direkt till rätt enhet/team.

Vi hoppas att de med experter uppbyggda hemsidorna betjänar våra återförsäljare, samarbetspartners och andra intressenter modernt och smidigt. Vi tar gärna emot respons och utvecklingsideér från våra användare.

2014-10-06T10:22:44+00:00 January 14, 2013 |