Returvillkor 2017-08-09T07:29:24+00:00
Tillämpning av villkoren

De här villkoren tillämpas på köp mellan Hedengren Security och kunden om inte annat avtalats. I de här villkoren avser ”säljare” Hedengren Security och ”köpare” kunden.

Returvillkor

Följande villkor tillämpas vid returnering av produkter:

1. Före returnering av produkten ska köparen fylla i den returblankett som finns på säljarens webbplats under punkten ”Security” och sända den till säljaren. Säljaren sänder köparen ett returnummer per e-post efter att säljaren godkänt returneringen.

2. Köparen ska returnera produkten inom 30 dygn från leveransdagen.

3. Köparen ska returnera produkten i den ursprungliga fabriksförpackningen som ska vara felfri och inga försändelseetiketter får klistras på förpackningen. Fabriksförpackningen ska returneras i en skyddsförpackning.

4. Ersättningen motsvarar 100 % av köpesumman om returneringen beror på felaktigt agerande från säljarens sida.

5. Om returneringen inte beror på felaktigt agerande från säljarens sida är ersättningen högst 70 % av köpesumman när säljaren först godkänner returneringen. Från ersättningen avdras också kostnader på totalt 11 euro för granskning av den returnerade produktens funktionalitet, förpackningskostnader samt behandlingsavgifter som hänför sig till returneringen.

6. Produkter som tillverkats på specialbeställning kan inte returneras till säljaren.

7. Köparen ska betala frakten för returneringen på avsändningsplatsen. Om returneringen beror på ett fel som säljaren begått ersätter säljaren köparen för frakten.

8. Köparen ska bifoga en utskrift av returmeddelandet som säljaren skickat per e-post där de punkter som köparen ifyllt i returblanketten och säljarens returnummer framgår. Om returneringen omfattar produkter som hört till olika leveranser ska ovan nämnda handling av vilken returneringsnumret framgår levereras för alla produkter.

9. Returadressen är Hedengren Security, Mängkarlsvägen 4, 02780 ESBO.

Returblankett

Fyll i returblanketten >

Hedengren Security