Returblankett

Kundnummer (obligatorisk)

Företag (obligatorisk)

Kontaktperson (obligatorisk)

Gatuadress

Postnummer

Telefon

Fax

E-post (obligatorisk)

Produkt (obligatorisk)

Antal

Orsak till returnering

Serienummer

Försändelsenummer

Fakturanummer

Utredning och tilläggsinformation