Kvalitet 2017-08-09T07:29:24+00:00

Hedengren Service

Oy Hedengren Ab:s kvalitetssystem

Hedengren har sedan mars 1997 använt ett kvalitetssystem certifierat enligt ISO 9002:1994. Kvalitetssystemet ändrades till ISO 9001:2000 i december 2003 och till ISO 9001:2008 i juni 2009, det förnyades 26.10.2012 och är i kraft till 25.10.2015.

Vår målsättning och det väsentliga kravet för att erhålla och bibehålla certifikatet grundar sig på en kundorienterad högklassig verksamhet och systematisk utveckling av verksamheten.

Certifikatets innehåll

Kvalitetscertifikatet omfattar:

[list style=”arrow” color=”blue”]
  • Oy Hedengren Ab: Koncernens logistik och gemensamma funktioner.
  • Oy Hedengren Security Ab: Import, försäljning, installation och service av säkerhetselektronik.
  • Hedengren Service: Service av elektronik, apparater och anordningar samt funktioner i anslutning till dem.
[/list]

Kvalitetsmål

Hedengrens centrala kvalitetskriterier utgörs av företagets gemensamma fastställda mål som består av tjänstvillighet, arbetets kvalitet och hållbara tidtabeller samt samarbetsförmåga, flexibilitet och initiativförmåga. Sammankopplade kvalitetsmål för olika funktioner kompletterar företagets gemensamt fastställda kvalitetsmål. Genom de här kvalitetsmålen strävar vi efter att sköta våra leveranser punktligt och smidigt, dvs. uppfylla våra löften.