Miljö 2017-08-09T07:29:23+00:00

Inom Hedengrenkoncernen utgör miljöfrågor en bestående del av den dagliga verksamheten

Ett av de viktigaste målen i miljöprogrammet är att följa ett miljösystem enligt den internationella ISO 14001 standarden. På detta sätt garanterar Hedengren kontinuerlig utveckling av funktioner som berör miljön.

Vi ansvarar alla för miljöfrågor och därför är hela personalen engagerad i Hedengrens miljösystem och genomförandet av det.

Hedengrens verkställande direktör ansvarar för miljösystemet.