Security 2019-01-02T13:49:35+00:00

Hedengren Security

Oy Hedengren Security Ab on osa jo vuonna 1918 perustettua Hedengren-konsernia, joka myy ja markkinoi turvallisuustekniikan lisäksi tytäryritystensä kautta taloteknisiä ratkaisuja. Turvallisuustekniikkatoimiala muodostuu Oy Hedengren Security Ab:sta ja poistumistievalaisinratkaisuja toimittavasta Oy Neptolux Ab:stä.

Vuodesta 1932 lähtien on toimitettu turvallisuusjärjestelmien kokonaisratkaisuja (sisältäen laitetoimitukset, asennuksen, huolto- ja ylläpitotoiminnot yhteistyökumppanien kanssa) julkishallintoon, kaupan alalle, pankeille, teollisuuteen, puolustusvoimille ja myös yksityissektorille. Oy Hedengren Security Ab:lla on asiakkaita ja yhteistyökumppaneita palvelevat myyntikonttorit Suomessa Helsingissä ja Tampereella, Ruotsissa Tukholmassa, Virossa Tallinnassa ja Norjassa Oslossa.

Kattavat turvatekniset ratkaisut

Hedengren Security tarjoaa asiakaskunnalleen pitkällä kokemuksella kattavia turvallisuusjärjestelmien ratkaisuja. Hedengren Securityn toimitukset sisältävät kameravalvonta-, murtohälytys-, paloilmoitin-, kulunvalvonta-, henkilöturva-, turvavalo- ja viestintäjärjestelmät.

Räätälöinnistä sarjatuotantoon

Hedengren Securityn ydinosaamista on räätälöityjen toteutusten kehittäminen ja tuotteistaminen asiakkaiden ja markkinoiden tarpeiden pohjalta. Oma tuotekehitysyksikkö saa merkittävän osan ideoistaan innovoivasta kansainvälisestä asiakaskunnasta, joka on käynnistänyt ja tulee varmasti myös tulevaisuudessa käynnistämään monen uuden tuotteen tai järjestelmän.

Kansainvälistyminen

Vahva tekninen osaaminen sekä taito jalostaa päämiehiemme tuotteet yhdessä omien tuotteiden kanssa toimiviksi turvallisuusratkaisuiksi ovat mahdollistaneet toiminnan laajentamisen myös kansainväliseen vientiin. Tunnetut omat tuotemerkkimme, kuten HHL-murtohälytyskeskukset, Hedsam-kulunvalvonta- ja työajanseuranta, Prodex FIREscape -evakuointijärjestelmä sekä Neptolux-turvavalojärjestelmä ovat avainasemassa toimittaessa globaaleilla markkinoilla.

Partnerien välityksellä loppukäyttäjille

Koulutettu ja kattava jälleenmyyjäverkosto Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa takaa asiansa osaavan ammattitaitoisen ja asiantuntevan myynnin ja markkinoinnin huomioiden samalla paikallisen kulttuurin ja viranomaisvaatimukset.

Paikallinen logistiikka ja ympäristö

Espoon Kauklahdessa sijaitseva konsernin logistiikkakeskus hoitaa tavaratoimitukset oikea-aikaisesti ja sujuvasti asiakkaillemme niin Suomeen kuin muuallekin.

Toimintaamme ohjaavat ISO 9001:2015 laatujärjestelmä ja ympäristösertifikaatti ISO 14001:2015. Tarjoamissamme järjestelmäratkaisuissa on otettu huomioon maailmanlaajuiset tavoitteet energian ja luonnonvarojen säästössä tuotteiden elinkaaren aikana. Tuotteet ovat toiminta-aikanaan vähän energiaa kuluttavia ja elinkaarensa päätyttyä kierrätettävissä.

Turvallisuusalan elinkeinolupa

Hedengren Securitylle on myönnetty elinkeinolupa harjoittaa turvasuojaustoimintaa 17.07.2018 sekä lupa harjoittaa vartioimisliiketoimintaa 17.10.2018, lupa nro TU2018/14290. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista määrittää, että yrityksillä (yli 5 hlöä), jotka harjoittavat turvasuojaus ja/tai vartioimisliiketoimintaa, tulee olla Poliisihallituksen myöntämä elinkeinolupa.