Hedengren Security 2017-09-13T06:53:08+00:00

Hedengren Security

Oy Hedengren Security Ab är en del av Hedengren koncernen som grundades redan 1918, som förutom säkerhetsteknik via sina dotterbolag även säljer och marknadsför hustekniska lösningar samt hemteknik. Verksamheten för säkerhetsteknik består av Oy Hedengren Security Ab och Oy Neptolux Ab som levererar lösningar för utrymningsbelysning.

Från och med 1932 har totallösningar för säkerhetssystem (inklusive leverans av anordningar, installation, service och underhåll tillsammans med samarbetspartner) levererats till offentlig förvaltning, handel, banker, industrin och försvarsmakten samt privata sektorn. Oy Hedengren Security Ab har säljkontor som betjänar kunder och samarbetspartner i Helsingfors och Tammerfors i Finland, i Stockholm i Sverige, i Tallinn i Estland och i Oslo i Norge.

Omfattande säkerhetstekniska lösningar

Hedengren Security har lång erfarenhet av att tillhandahålla omfattande lösningar för säkerhetssystem. Hedengren Securitys leveranser inkluderar system för kameraövervakning, inbrottslarm, brandlarm, passerkontroll, personskydd, ljudsystem för utrymningslarm, nödbelysning och kommunikation.

Från kundanpassning till serieproduktion

Till Hedengren Securitys kärnkunskap hör utveckling av skräddarsydda lösningar och produkter utvecklade enligt kundernas och marknadens behov. Vår egen enhet för produktutveckling får en betydande del av idéerna från den innovativa och internationella kundkretsen som gett, och även i fortsättningen kommer att ge inspiration till många nya produkter och system.

Internationalisering

Stark teknisk kunskap och förmåga att kombinera våra huvudmäns produkter med våra egna fungerande säkerhetslösningar har möjliggjort expandering av verksamheten och därmed också internationell export. Våra egna kända varumärken, t.ex. HHL-inbrottslarmsystem, Hedsam passerkontroll och uppföljning av arbetstid, evakueringssystemet PRODEX FireLux och Neptolux-nödbelysning har nyckelroller vid leveranser på globala marknader.

Via partner till slutanvändarna

Ett utbildat och omfattande nätverk av återförsäljare i Finland, Norden och Baltikum garanterar sakkunnig och kompetent försäljning samt marknadsföring med beaktande av lokala kulturer och myndighetskrav.

Lokal logistik och miljö

Koncernens logistikcenter i Köklax i Esbo sköter punktligt och smidigt varuleveranserna till våra kunder i Finland och övriga länder.

Vår verksamhet genomsyras av kvalitetssystemet ISO 9001:2008 och ett miljöprogram som värnar om miljön. I de systemlösningar som vi tillhandahåller beaktas globala mål för tillvaratagande av energi och naturresurser under varornas livstid. Produkterna förbrukar en liten mängd energi under sin livstid och kan återvinnas.