Turvallisuusalan elinkeinolupa 2019-01-02T16:16:55+00:00

Turvallisuusalan elinkeinolupa

Hedengren Securitylle on myönnetty elinkeinolupa harjoittaa turvasuojaustoimintaa 17.07.2018 sekä lupa harjoittaa vartioimisliiketoimintaa 17.10.2018, lupa nro TU2018/14290. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista määrittää, että yrityksillä (yli 5 hlöä), jotka harjoittavat turvasuojaus ja/tai vartioimisliiketoimintaa, tulee olla Poliisihallituksen myöntämä elinkeinolupa.

Luvanvaraisilla turvasuojaustehtävillä tarkoitetaan sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta. Turvasuojaustoiminnalla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa turvasuojaustehtävien hoitamista. Turvasuojaaja suorittaa edellä mainittua tehtävää turvasuojausliikkeen palveluksessa. Luvanvarainen vartioimisliikelupa tulee olla mm. rikoksen paljastamista koskevaa tehtävää varten, joka meidän tapauksessa tarkoittaa mm. kameravalvonnan kuvamateriaalin tutkimista ja edelleen toimittamista asiakkaalle tai viranomaiselle rikoksen paljastamistarkoituksessa.

Kysy lisää!